Keitä me olemme?

Laitoslaulajat ry:n ammattitaitoiset laulajat on valmennettu kohtaamaan vanhuksia. Laitoslaulajan käynti on lämmin kahdenkeskinen kohtaaminen laulajan ja kohdattavan ihmisen välillä. Laulaja laulaa ja vanhus nauttii – tai molemmat laulavat yhdessä. Vanhus saa laulajan jakamattoman huomion.

Laulajat työskentelevät aina kohdattavan henkilön ehdoilla ja yhteistyössä vanhusta hoitavien kanssa. Laitoslaulaja voi vierailla palvelutalossa, sairaalassa tai kotona. Kaikilla laulajilla on joko musiikkialan koulutus tai he ovat harrastaneet laulamista ammattimaisesti. Annamme toiminnalle laatutakuun!

Rekisteröity yhdistys perustettiin syksyllä 2012. Laitoslaulajat ry:n toimintaa ovat myöhemmin tukeneet muun muassa Taiteen edistämiskeskus, Helena Lavikaisen säätiö, Someron Säästöpankki ja Otto A. Malmin lahjoitusrahasto.

Laitoslaulajat

Laitoslaulaja voi olla joko musiikin ammattilainen tai vankan harrastustaustan omaava ihminen, jolle laulaminen on tärkeä osa elämää ja vanhukset ja heidän hyvinvointinsa lähellä sydäntä. Hoiva-alan koulutus on hyvä apu, mutta ei välttämättömyys. Laitoslaulajana voi toimia muun työn tai opiskelujen ohessa.

Laitoslaulajat ovat vuorovaikutuksessa sekä laulamalla että keskustelemalla. Laitoslaulajilla on hyvät sosiaaliset taidot, empatian kykyä ja taito kohdata erilaisia ihmisiä sekä heidän elämäntarinoitaan. On osattava ymmärtää vaihtelevia fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin tiloja. Laitoslaulaja piristää kohdattavan mieltä, tuo arkeen vaihtelua ja antaa laulamisen avulla syviä ja koskettavia elämyksiä.

Jokainen laitoslaulajaksi valittu perehdytetään vuorovaikutukseen ja kohtaavaan lauluun asiakkaan ympäristö huomioiden.

Innostuitko? Jos koet olevasi sopiva tähän työhön, laita hakemus tulemaan. Hakemuksen perusteella kutsumme haastatteluun, jonka jälkeen teemme valinnan, ja voit päästä perehdytykseen. Tällä prosessilla takaamme toimintamme laatutason ja varmistamme jokaisen laulajan soveltuvuuden laitoslaulajan työhön. Laitoslaulajat saavat työstään pienen palkan.

Tällä hetkellä emme hae uusia laulajia. Kun laulajahaku käynnistyy, tiedotamme asiasta täällä ja Facebook-sivullamme.

Mistä kaikki alkoi?

Äetsäläinen Romulan Taiteellinen Teatteri ja laulaja Piritta Ruutikainen saivat vuonna 2010 Pirkanmaan taidetoimikunnan apurahan, jolla Laitoslaulaja-pilottihanke starttasi.

Piritta Ruutikainen kertoo:

”Keksin termin laitoslaulaja ja suunnittelin laitoslaulajan toimenkuvan. Yksi asia oli minulle alusta asti selvä: työskentelisin vanhusten kanssa. Mielessäni pyöri koko ajan ajatus, miten voisin laululla piristää yksittäisten vanhusten arkea. Halusin kohdata heidät henkilökohtaisesti. Minua kuitenkin arvelutti, olisiko se ajan ja rahan tuhlausta, jos kolmessa kuukaudessa tapaisinkin vain muutaman vanhuksen enkä edistäisikään mahdollisimman monen hyvinvointia. Rohkaisin mieleni ja esitin ohjausryhmälle ajatukseni henkilökohtaisista kohtaamisista. Menisin yksinäisen vanhuksen luo joko laulamaan hänen kanssaan, laulamaan hänelle tai kuuntelemaan musiikkia ja keskustelemaan kuullusta musiikista. Kerroin, että en näe itseäni pitämässä musiikkiesityksiä päiväsalissa tai vetämässä yhteislaulua, vaan haluan tehdä jotain sellaista, mitä ei vielä niin paljon tehdä, jos ollenkaan. Hankkeen ohjausryhmä innostui ajatuksistani. Viisi kohtaamista -konsepti helpotti aikataulujen laatimista ja mahdollisti käynnit useamman vanhuksen luona. Hankkeesta saimme todella myönteisiä tuloksia: musiikin huomattiin parantavan laitoksessa asuvien vanhusten elämänlaatua. Syksyllä 2012 Pirkanmaan Taidetoimikunta rahoitti Laitoslaulajat vanhuksen hyvinvoinnin tukena - hanketta, joka oli Sastamalan Sotesin, kulttuuripalveluiden ja Romulan Taiteellisen Teatterin yhteistyöhanke. Tärkeitä henkilöitä hankkeen eteenpäin viemisessä olivat Marita Pitkänen ja Terttu Sulanne. Minä ja Maaria Hartman toimimme hankkeessa laitoslaulajina.”