Musiikki koskettaa

Laulu virittää tunteet ja muistot. Me Laitoslaulajat ry:n laulajat tuomme musiikin iloa ikäihmisille kahdenkeskisissä kohtaamisissa. Me kohtaamme vanhuksia palvelutaloissa, kodeissa ja sairaaloissa. Esimerkiksi muistisairaiden on todettu hyötyvän musiikista, koska laulut pitävät sisällään paljon syviä muistoja.